ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հիմնական պարտականություններ՝

1. Ըստ օբյեկտների մատակարարվող ապրանքների ծրագրային հաշվառում

2. Պահեստի ծրագրային հաշվառում և փաստաթղթավորում

3. Ապրանքների շարժի ծրագրային հաշվառում և փաստաթղթավորում

4. Ըստ օբյեկտների ապրանքային մնացորդի փաստացի հաշվառում և համեմատում ծրագրային մնացորդի հետ

5. Օբյեկտների և պահեստի նյութերի գույքագրումների իրականացում

6. Ընդունվող ապրանքների ծավալների և տեսակների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում

7. Ըստ օբյեկտների մատակարարված ապրանքների տեսակների և քանակների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում

8. Ընդհանուր ստացված և բաշխված ապրանքների վերաբերյալ պարբերաբար հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում

9. Շինարարական հրապարակում աշխատող ենթակապալառուների կողմից իրականացվող աշխատանքների ծավալների հաշվառում

10. Շինարարական հրապարակում աշխատող աշխատակիցների քանակի և աշխատավարձերի հաշվառում

Հիմնական պահանջներ՝

* Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն,

* Աշխատանքային փորձ,

* Microsoft EXCEL, WORD, OUTLOOK, GOOGLE CHROME, GOOGLE CLOUD և այլ համակարգչյային ծրագրերի իմացություն,

Ծանկացողները կարող են իրենց CV-ները ուղարկել info@sahakyanshin.com էլ.փոստի հասցեին

Դիմել հաստիքին

Առավելագույն չափը 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Վերջնաժամկետ՝
4/30/2023