Կառուցենք եւ տնօրինենք միասին
Աշխատատեղեր

Ստորև նշված հաստիքները:

 Հաշվապահ

ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

- կատարել հաշվարկներ և ներկայացնել հարկային հաշվետվություններ,

- եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությությունների կազմում,

- իրականացնել բանկային հաշիվների կառավարում,

- իրականացնել հաշվապահական և ֆինանսական վերլուծություններ, 

- իրականացնել ամենօրյա հաշվապահական գործառույթները։

Աշխատակազմի ղեկավար

Ներկայացվող պահանջներ՝

  1. Ընկերության աշխատակիցների կողմից իրենց պարտականությունների կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացում,
  2. Ընկերության աշխատակիցների աշխատանքների կանոնակարգում,
  3. Ընկերության ներքին կանոնակարգերի կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացում,
  4. Ընկերության ստորաբաժանումների միջև փաստաթղթաշրջանառության կանոնակարգում և ապահովում,
  5. Ընկերության տնօրինության կողմից տրված հանձնարարականների նկատմամբ վերահսկողության իրականացում,
  6. Ընկերության կառուցվածքային ստորաբաժանումների ձևավորում և օպտիմալացում:

Պարտադիր պայմաններ՝

Անգլերենի գերազանց իմացություն,

Առնվազն 5 տարվա փորձ կառավարման ոլորտում,

Կդիտարկվեն միայն այն ինքնակենսագրականները, որոնք համապատասխանում են ներկայացված պահանջներին և ուղարկված են կայքի միջոցով։

Տեխնիկական թարգմանիչ

ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Համապատասխան ոլորտում տեխնիկական թարգմանության իրականացում,

- Ժամանակին գրավոր և բանավոր թարգմանությունների կատարում,

- Տեխնիկական թարգմանությունների խմբագրում։

 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

- Անգլերենի և ռուսերենի իմացություն,

- Փորձ շինարարության կամ հարակից ոլորտներում,

- Տերմինաբանության իմացություն երեք լեզուներով `հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն։

 

LՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքային գործունեության վայրը քաղաք Վեդի:


Ուղարկել ռեզյումե