Let's build and manage together!
Work with us

Please see below vacancy

 Accountant

DESCRIPTION OF THE POSITION

- make calculations and submit tax reports,

- prepare quarterly and annual reports,

- management of bank accounts,

- make accounting and financial analysis,

- implement daily accounting functions.

Chief of staff
  1. Ընկերության աշխատակիցների կողմից իրենց պարտականությունների կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացում։
  2. Ընկերության աշխատակիցների աշխատանքների կանոնակարգում
  3. Ընկերության ներքին կանոնակարգերի կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացում
  4. Ընկերության ստորաբաժանումների միջև փաստաթղթաշրջանառության կանոնակարգում և ապահովում
  5. Ընկերության տնօրինության կողմից տրված հանձնարարականների նկատմամբ վերահսկողության իրականացում
  6. Ընկերության կառուցվածքային ստորաբաժանումների ձևավորում և օպտիմալացում

Պարտադիր պայմաններ՝

Անգլերենի գերազանց իմացություն,

Կառավարման առնվազն 5 տարվա փորձ,

Քննարկվում են միայն կայքի պայմաններին համապատասխանող և միջոցով ուղարկված CV-ները։


Send resume